Opleiding Hormoon Yoga

Sylvia; "Ik wil yogadocenten graag een kans geven het hormoonsysteem van vrouwen zo goed mogelijk te begrijpen. Ook wil ik door het aanbieden van yoga uit allerlei tradities de kennis en vaardigheid van yogadocenten vergroten en hen inspireren."

Voor Wie?
De opleiding is bestemd voor erkende yogadocenten die de workshop hormoonyoga hebben gevolgd. Let op, gevolgd bij mij of bij mijn assistente. De voorafgaande workshop dient ter voorbereiding op de opleiding. Zo wordt kennis gemaakt met de stof en kan alvast geoefend worden.

Wat
Er zijn 6 lesdagen. Eerst ligt de nadruk op de serie van Dinah Rodrigues, aangevuld met speciale vrouwen-qigongs, zonnegroeten en een maangroet. Ook wordt ingegaan op de hormoonhuishouding. De laatste dagen worden gebruikt om het geleerde in te passen in en aan te vullen met hormoon-gerelateerde oefeningen uit verschillende yogadisciplines. Als aanvulling op de lessen ontvang je een literatuurlijst en een syllabus.

Oefenen
Alle cursisten moeten zelf een keer een lesonderdeel geven, om zo didactiek en lesstof te oefenen en te laten toetsen. Ook wordt verwacht dat je vanaf les 2 les gaat geven aan een vriendin, familielid, leerling of medecursist. Daarvan lever je tot slot een kort verslag in.

Intervisie
Het helpt enorm als je met medecursisten brainstormt  in een intervisiegroepje. 

Scriptie
Voor certificering is een kleine scriptie over de lesstof vereist.

Certificaat
Dit ontvang je de laatste lesdag. Alleen als alle lesdagen gevolgd en opdrachten voltooid zijn. Eén opleidingsdag mag gemist worden, maar alleen door overmacht.

sylvia2.jpeg

Waardering

De opleiding wordt door de VYN als bijscholing erkend met 36 accreditatiepunten, incl. voorbereidende workshop.

OPLEIDING 2020

19 Januari

9 Februari

8 Maart

19 April

17 Mei

14 juni

Zondag van 13.00-18.00 uur.

Lokatie

Bluebirds Yoga, Louise Wentstraat 186, 1018MS Amsterda

yogaflower.jpg

kosten

€ 690 (incl. 21% BTW) inclusief lesmateriaal, waarvan € 50 vooruit te betalen via overschrijving naar

NL96 INGB 0006 6980 82
tnv S.I. Mullaart-Bonn,
Amsterdam

Betalingswijze:
Voor de opleiding begint ontvang je een factuur met aftrek van het inschrijfgeld.

NB:
Bij afmelding een maand van tevoren wordt 30% in rekening gebracht, bij afmelding een week van tevoren 50%.
Bij overmacht of ziekte kan daarvan worden afgeweken.

hormoonyoga_okt_2015HR pag 1.jpg

inschrijven?

Stuur een mail naar
info@fusionyoga.nl
Let op: de opleiding is bedoeld voor yogadocenten met een erkende opleiding die een workshop hormoonyoga hebben gevolgd en beschikken over een goede gezondheid. Bij opgave graag de naam van de gevolgde opleiding vermelden.