Opleiding Hormoon Yoga

Sylvia; "Ik wil yogadocenten graag een kans geven het hormoonsysteem van vrouwen zo goed mogelijk te begrijpen. Ook wil ik door het aanbieden van yoga uit allerlei tradities de kennis en vaardigheid van yogadocenten vergroten en hen inspireren."

De opleiding bestaat uit zes lesdagen en een mogelijke jaarlijkse facultatieve bijscholingsdag. 

In de eerste drie lesdagen wordt de serie van Dinah Rodrigues intensief behandeld, aangevuld en uitgediept door mij. Je leert drie speciale vrouwen qigongs en vrouwen zonnegroeten en een maangroet. In les 2,3 en 4 wordt een stukje van de serie gedoceerd door de studenten om didactiek en lesmethode te toetsen.

Tijdens de opleiding wordt verwacht dat je vanaf les 2 les gaat geven aan een vriendin, familielid of leerling.Daar maak je een verslag van.

Er moet 1x overlegd worden met studenten onder elkaar in een intervisiegroepje.

Als eindproject wordt om het certificaat te behalen een kleine scriptie ingeleverd.

Tevens krijg je hormoon- gerelateerde oefeningen uit het taoïsme en uit andere yogadisciplines. Op de laatste lesdag ontvang je als alle zes lesdagen gevolgd zijn het certificaat. Je mag één opleidingsdag missen door overmacht, maar die moet dan wel ingehaald worden in de volgende opleiding of besproken worden met een medeleerling.

Er wordt een literatuurlijst en een syllabus aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met het leren maken en geven van volledige lessen Fusion-Hormoonyoga.

sylvia2.jpeg

Waardering opleiding

De opleiding wordt erkend door de VYN als bijscholing met 36 punten. (incl.voorbereidende workshop)

 

data 2018

Opleiding is op een zondag van 13.00 - 18.00 uur.

Plaats:

Bluebirds Yoga

Louise Wentstraat 186

1018 MS Amsterdam

data 2019 

24 febr., 10 maart, 14 april, 26 mei, 23 juni en 7 juli

Deze opleiding is vol!

Volgende opleiding:

15 en 29 september

13 oktober

3 en 17 november

8 december

yogaflower.jpg

de kosten

  • Workshop hormoonyoga: € 79,50,- (incl.9% BTW).

  • EventueleTerugkomdag €30,- te voldoen aan Jessica (van LeefYoga)

  • Opleiding: € 690,- (incl. 21% BTW); inclusief lesmateriaal

  • Facultatieve bijscholingsdag: € 85,- (incl. 21% BTW)


Betaling opleiding: op rekeningnummer NL96 INGB 0006 698082 t.n.v. S.I. Mullaart-Bonn.
Als door overmacht of ziekte afgezegd moet worden, worden de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding een maand van tevoren wordt 30% in rekening gebracht. Bij afmelding een week van tevoren wordt 50% in rekening gebracht.

Nadat je je opgegeven hebt dient er € 50,- aanbetaald te worden. Na aanbetaling graag een e-mail sturen met daarin de naam waarop je je aangemeld hebt én de naam waaronder je betaald hebt (soms verschillen deze en kan ik de naam niet thuisbrengen)

studioleef.JPG

Lokatie

Workshop:

Leef Yoga
Derde Oosterparkstraat 86
Amsterdam

Opleiding:

Bluebirds

Louise Wentstraat 186

1018MS

Amsterdam

 

inschrijven?

Stuur een mail naar
info@fusionyoga.nl
Let op: de opleiding is bedoeld voor yogadocenten met een erkende opleiding die een workshop hormoonyoga hebben gevolgd en beschikken over een goede gezondheid. Bij opgave graag de naam van de gevolgde opleiding vermelden.